Formació de voluntariat oncològic

formació de voluntariat oncològic
La formació dels equips de voluntariat oncològic i la dels seus coordinadors és bàsica per donar eines i recursos per poder desenvolupar correctament l’acció voluntària. La FECEC, independentment de la formació de voluntariat oncològic específica que cada entitat desenvolupa, ofereix, des de l’any 2006, una formació bàsica als voluntaris, reconeguda dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i coorganitzada amb la Federació Catalana Voluntariat Social.

Curs bàsic de formació de voluntariat oncològic
Curs d’aprofundiment del voluntariat en l’àmbit oncològic

Les diferents entitats de lluita contra el càncer  ofereixen formació de voluntariat oncològic a mida dels programes que desenvolupen.

Pàgina web actualitzada 24/07/2017