Organización

El máximo órgano soberano de la FECEC es la Asamblea General, formada por un representante de cada una de las entidades miembro. La Junta Directiva es el órgano que rige, administra y representa la FECEC.

La Junta Directiva

3-foto                 4-foto

Dr. Ramón Maria Miralles Pi            Francesc Viñas Reixach
Presidente                                         Vicepresidente

Link a CV                                        Link a CV    

orivisita_fecec_001_editora_2_5777_0                1-foto

Enric Martí Suau                            Lluïsa Ferrer Ramió
Vicepresidente 2                             Vicepresidenta 3

Link a CV                                        Link a CV

2-foto                eduard batiste-alentorn

Rosa Casals Sorribas                    Eduard Batiste-Alentorn
Tesorera                                      Secretario

Link a CV                                       Link a CV    

Vocales

Sr. Claustre Bernadó i Travesset         Sra. Assumpta Blanch i Zapater
Sra. Montserrat Freixer i Puntí            Sr. Antoni Garcia i Prat
Sr. Josep Morell i Miró                       Sr. David Ortega  i Segura
Sra. Angels Vila i Torra                        Dr. Enric Carreras i Pons
Sra. Imma Llauradó i Oller                  Sra. Anna Varderi i Casas
Sra. Assumpció Llach i Torras             Sra. Dolors Camps i Canadell
Sra. Mª Rosa Jané  i Nadal                   Sra. M. Teresa Prats
Sra. Rosa Maria Pujol i Galobart           Sr. Josep Cruz i Gonzalez
Sra. Neus Cols i Coll                           Sra. Marcia Katerina Solano i  Morales
Sra. Roser Ballesta i Pérez                   Sra. Isabel Corbella Sanahuja
Sra. Montserrat Domènech i Maria          Sra. Antònia Abril i  Danta
Sr. Pere Cladellas i Ros                        Sra. Carme Grau i Parramon

Equipo Técnico

Gerente Sra. Clara Rosàs Sabé
Administración  Sra, Ester Sánchez Jiménez
Trabajo Social Sra, Esther Catalán Sayol
Comunicación Sra. Laura Morral Quintana

Página web actualizada 24/07/2017